Spring over

Hvad står der i loven om vælgererklæringer?

Reglerne om indsamling af vælgererklæringer findes i § 12-12 b i folketingsvalgloven og § 11-11 b i Europa-Parlamentsvalgloven. Reglerne om proceduren for indsamling og afgivelse af vælgererklæringer er nærmere fastsat i vælgererklæringsbekendtgørelsen.

Her finder du folketingsvalgloven.

Her finder du Europa-Parlamentsvalgloven.

Her finder du vælgererklæringsbekendtgørelsen.

Du kan finde alle gældende love, bekendtgørelser, vejledninger m.v. på valgområdet på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside her, hvis du vil vide mere om reglerne.