Spring over

Hvor mange vælgererklæringer skal et parti have?

Et parti skal indsamle 20.195 vælgererklæringer for at kunne stille op til folketingsvalg. Det svarer til 1/175 af de gyldige stemmer ved sidste folketingsvalg. 

Et parti skal indsamle 70.680 vælgererklæringer for at kunne stille op til Europa-Parlamentsvalg. Det svarer til 2 procent af de gyldige stemmer ved sidste folketingsvalg. 

Antallet er bl.a. fastsat efter, at det kun er partier med en vis opbakning fra vælgerne og dermed en reel chance for at blive valgt, der skal kunne stille op til valg.

Når et parti har indsamlet det nødvendige antal vælgererklæringer, kan det afslutte indsamlingen ved at kontakte Indenrigs- og Sundhedsministeriet og anmode om at blive opstillingsberettiget. Dette kaldes en partianmeldelse. Når partiet har anmeldt sig, bliver indsamlingen låst, og vælgere vil ikke længere kunne afgive eller tilbagetrække vælgererklæringer fra partiet.