Spring over

Hvorfor kan jeg ikke afgive vælgererklæring?

Der kan være flere grunde til, at du ikke kan afgive en vælgererklæring.

For det første kan du kun afgive én vælgererklæring til folketingsvalg og én til Europa-Parlamentsvalg. Hvis du allerede har afgivet en vælgererklæring til et parti, kan du altså ikke afgive en mere til samme valg.

For det andet skal du bruge MitID for at afgive vælgererklæring på portalen. Hvis du er fritaget for Digital Post og ikke har MitID, kan du i stedet afgive en vælgererklæring på papir.

Du kan læse mere om at afgive en vælgererklæring uden MitID her.

For det tredje skal du skal have valgret for at afgive en vælgererklæring. For at kunne afgive vælgererklæring for et parti, der samler vælgererklæringer ind til folketingsvalg, skal du altså kunne stemme til folketingsvalg. For at kunne afgive vælgererklæring for et parti, der samler vælgererklæringer ind til Europa-Parlamentsvalg, skal du kunne stemme til Europa-Parlamentsvalg i Danmark. Hvis du ikke har valgret, får du besked om dette, når du logger ind.

Hvis du som dansk statsborger er flyttet til udlandet og er registreret som udrejst i CPR, kan du som udgangspunkt ikke stemme til valg i Danmark, og du vil derfor heller ikke kunne afgive en vælgererklæring. I nogle tilfælde kan udlandsdanskere dog blive optaget på valglisten efter ansøgning, hvorefter de også vil kunne afgive vælgererklæringer.

Du kan du læse mere om betingelserne for valgret på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside her.