Spring over

Hvorfor kan jeg ikke trække min vælgererklæring tilbage?

Hvis partiet har fået vælgererklæringer nok og søgt om at komme på stemmesedlen til næste valg, bliver indsamlingen låst. Derefter vil du ikke længere kunne trække din vælgererklæring tilbage. Da vil du være bundet af vælgererklæringen, så længe den er med til at gøre partiet opstillingsberettiget.

Her kan du se, hvilke partier det drejer sig om, og hvor længe vælgererklæringerne er bundet.

På nuværende tidspunkt kan man ikke trække sin vælgererklæring tilbage fra følgende partier:

  • Danmarksdemokraterne – Inger Støjberg

Har du afgivet en vælgererklæring til Danmarksdemokraterne – Inger Støjberg, er du bundet af vælgererklæringen indtil den 1. januar 2024. Derefter slettes din vælgererklæring, og du kan afgive en ny.

Vælgererklæringerne er bundet til partiet indtil næste folketingsvalg, dog mindst i 18 måneder regnet fra det tidspunkt, hvor partiet stoppede indsamlingen af vælgererklæringer og meddelte Indenrigs- og Boligministeriet, at partiet ønskede at blive opstillingsberettiget. Da partierne er blevet opstillingsberettiget på forskellige tidspunkter i valgperioden, kan bindingsperioden variere.

Hvis partiet ikke længere samler vælgererklæringer ind, fordi indsamlingsperioden er udløbet, eller partiet er nedlagt, bliver din vælgererklæring automatisk slettet. Derefter vil du igen frit kunne afgive en ny.