Spring over

Hvordan afgiver jeg en vælgererklæring uden MitID?

Alle vælgere kan afgive en vælgererklæring på vælgererklæringsportalen med MitID, uanset om de er tilmeldt Digital Post eller ej. Hvis du er fritaget for Digital Post, har du derudover mulighed for at afgive en vælgererklæring på papir ved at kontakte Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Når du ringer til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, skal du oplyse dit fulde navn og CPR-nummer, så medarbejderen kan slå op, om du har valgret og er fritaget for Digital Post. Det er nemlig kun vælgere, der er fritaget for Digital Post, der kan indgive deres vælgererklæring på papir. Selvom du er fritaget for Digital Post, skal du være opmærksom på, at du ikke kan afgive en vælgererklæring på papir, hvis du allerede har igangsat eller bekræftet en vælgererklæring digitalt. I så fald er du nødt til digitalt at bekræfte eller tilbagetrække din digitalt afgivne vælgererklæring.

Hvis du lever op til betingelserne, sender Indenrigs- og Sundhedsministeriet et brev til dig med en vælgererklæringsblanket, som skal udfyldes med navnet på det parti, du ønsker at støtte. Brevet skal underskrives og returneres til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Når ministeriet modtager vælgererklæringen, registreres den i vælgererklæringsportalen. Dermed indgår den i partiets indsamling sammen med de andre vælgererklæringer, der er indgivet digitalt via denne hjemmeside.

Derudover kan visse andre vælgere have behov for at afgive en vælgererklæring på papir, fordi de ikke er registreret i CPR. Dette gælder f.eks. herboende EU-diplomater, som er registreret i Udenrigsministeriets protokol.

Hvis du er er tilmeldt Digital Post, skal du i stedet logge ind på vælgererklæringsportalen med MitID for at afgive en vælgererklæring.

Du kan kontakte ministeriet på telefon 72 26 90 00, mandag-torsdag 8-16 og fredag 8-15.30.